අග විනිසුරු TO BE OR NOT TO BE – “ශ්‍රියා” ඕ “ප්‍රියා” දැනට දින කිහිපයකට පෙර මෛත්‍රීපාල සිරිසේන රජය කළ දේශපාලන නිලතල වෙනස් කිරීම් අතර ඉතාමත් සුවිසේෂ එකක් වුයේ, පසුගිය රජය විසින් කල මහත් ආන්දෝලනයට…
4
සරනාගතවූ ද්‍රවිඩ ජනතාවට නිදහස ලැබේ..? සරණාගත කඳවුරු වල වසර කිහිපයක් කොටුව සිටි ශ්‍රී ලංකික ද්‍රවිඩ ජනතාව තම තමන්ගේ ගම රටවල් බලා නිදහස් කර හැරීමට මයිත්‍රී රජය තීරණය කිරීමත් සමගම ජාත්‍යන්තර…
3
නව අග්ර විනිශ්චයකාරවරයා ඉතිහාස ගතවීමට නියමිතයි. විශ්රාම ගැනීමට තීරණය කොට ඇති ශිරානි බණ්ඩාරනායක අග විනුසුරියගේ පුරප්පාඩුව සඳහා ජේෂ්ඨ විනිශ්චයකාර කනකසබපති ශ්රීපවන් නව අග්ර විනිශ්චයකාර වරයා…
my3
පාරිභෝගිකයින් සඳහා වූ අයවැය ප්රකාශය. රජය විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද අතුරු අයවැය මගින් පාරිභෝගික භාණ්ඩ සඳහා රජය විසින් අය කරනු ලබන බද්ද කපා හරින ලදී. මේ හේතුවෙන් ශ්රී ලංකා රජයට රුපියල්…
1
බහුතර ජනතාවගේ කැමැත්ත ඉටුවේ – කැසිනෝ තහනම්. ශ්‍රී ලංකාවේ නව රජය විසින් රාජපක්ෂ රජය විසින් පැකර් සමාගමට සහ තවත් ව්‍යාපාර දෙකකට ශ්‍රී ලංකාවේ කැසිනෝ ඉදිකිරීමට ලබාදුන් බදු සහන ඉවත් කිරීමත්,…
5
පැකර් ගේ ක්රවුන් කැසිනෝ සිහිනය දියවේද? ශ්රී ලංකා නව අගමැති රනිල් වික්රමසිංහ ප්රකාශ කල පරිදි කැසිනෝ සඳහා රාජපක්ෂ රජය පනවා තිබු බදු සහන වහාම ක්රියාත්මක වෙන පරිදි ඉවත් කරන ලදී. මේ අතර ශ්රී…
22
වරෙක දුටු ගැමුණු වරෙක…..? පසුගිය සමයේ රජයට වංචා කල සහ ශ්‍රී ලංකා රජයට හිමිවිය යුතු මුදල් තම පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනය සඳහා ගන්න ලද රජයේ මැති ඇමතිවරු සහ ඔවුනගේ සහායකයින් නීතිය…
1
මහින්ද අපට කියාදුන් පාඩම…. පසුගිය 8 වැනිදා ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවූ රාජ්‍ය නායකත්වයේ වෙනස් වීම ගැන ශ්‍රී ලංකාව වැනි දුප්පත් රාජ්‍යයන් පමණක් නොව බලවත් ජාතීන් ද හොඳින් සිතා බැලිය…
vishwa
“තටු සිඳ දමා අසරණව ගොස් නැවත සුවපත් වුන රාජාලියා සහ නරියා” දිනක් කුරුළු දඩයම් කරුවෙකු ඉතා සුන්දර දවසක පැහැදිලි නිල අහසේ නිදහසේ පියාසරකරමින් සිටි රජාලියෙකු දැක හී ශරයකින් විද බිම දමා ගත්තා. මේ හිත්පිත්…
leaders
විමල් ගේ පුරුදු බිරියටත් ගිහින්..? හිටපු නිවාස සහ ඉදිකිරීම් ඇමති විමල් වීරවංසගේ බිරින්දෑ වන ශෂී වීරවංස විසින් වංචාකාරී ලෙස ඉල්ලුම කරනු ලැබූ ගුවන් ගමන් බලපත්ර පිලිබඳ රහස් පොලිසිය…
1
බහුතර ජනතාවගේ කැමැත්ත ඉටුවේ – කැසිනෝ තහනම්. ශ්‍රී ලංකාවේ නව රජය විසින් රාජපක්ෂ රජය විසින් පැකර් සමාගමට සහ තවත් ව්‍යාපාර දෙකකට ශ්‍රී ලංකාවේ කැසිනෝ ඉදිකිරීමට ලබාදුන් බදු සහන ඉවත් කිරීමත්,…
my3
පාරිභෝගිකයින් සඳහා වූ අයවැය ප්රකාශය. රජය විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද අතුරු අයවැය මගින් පාරිභෝගික භාණ්ඩ සඳහා රජය විසින් අය කරනු ලබන බද්ද කපා හරින ලදී. මේ හේතුවෙන් ශ්රී ලංකා රජයට රුපියල්…
1
බහුතර ජනතාවගේ කැමැත්ත ඉටුවේ – කැසිනෝ තහනම්. ශ්‍රී ලංකාවේ නව රජය විසින් රාජපක්ෂ රජය විසින් පැකර් සමාගමට සහ තවත් ව්‍යාපාර දෙකකට ශ්‍රී ලංකාවේ කැසිනෝ ඉදිකිරීමට ලබාදුන් බදු සහන ඉවත් කිරීමත්,…
4
සරනාගතවූ ද්‍රවිඩ ජනතාවට නිදහස ලැබේ..? සරණාගත කඳවුරු වල වසර කිහිපයක් කොටුව සිටි ශ්‍රී ලංකික ද්‍රවිඩ ජනතාව තම තමන්ගේ ගම රටවල් බලා නිදහස් කර හැරීමට මයිත්‍රී රජය තීරණය කිරීමත් සමගම ජාත්‍යන්තර…
3
නව අග්ර විනිශ්චයකාරවරයා ඉතිහාස ගතවීමට නියමිතයි. විශ්රාම ගැනීමට තීරණය කොට ඇති ශිරානි බණ්ඩාරනායක අග විනුසුරියගේ පුරප්පාඩුව සඳහා ජේෂ්ඨ විනිශ්චයකාර කනකසබපති ශ්රීපවන් නව අග්ර විනිශ්චයකාර වරයා…
my3
පාරිභෝගිකයින් සඳහා වූ අයවැය ප්රකාශය. රජය විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද අතුරු අයවැය මගින් පාරිභෝගික භාණ්ඩ සඳහා රජය විසින් අය කරනු ලබන බද්ද කපා හරින ලදී. මේ හේතුවෙන් ශ්රී ලංකා රජයට රුපියල්…
6
උතුරේ ඉඩම් යලි එහි උරුමක්කාරයිනට? ජනාධිපති මයිත්රීපාල සිරිසේන විසින් වසර 26ක් තිස්සේ උතුරේ සිදුවුයේ යයි ප්රකාශ කරන මිනිස් අයිතිවාසිකම් උල්ලංගණය කිරීමේ සිදුවීම් සොයා බැලීමට…
5
පැකර් ගේ ක්රවුන් කැසිනෝ සිහිනය දියවේද? ශ්රී ලංකා නව අගමැති රනිල් වික්රමසිංහ ප්රකාශ කල පරිදි කැසිනෝ සඳහා රාජපක්ෂ රජය පනවා තිබු බදු සහන වහාම ක්රියාත්මක වෙන පරිදි ඉවත් කරන ලදී. මේ අතර ශ්රී…