“අපේම නයි අපිවම කයි”

“අපේම නයි අපිවම කයි”

“උඹ විභාගේ පේල්වෙලා ත්‍රීවීල් පදින්නද හදන්නේ?” “උඹ විභාගේ පේල්වෙලා ගාමන්ට් යන්නද හදන්නේ?” සුවහසක් වැඩිහිටියන් පාසල් දරු දැරියන්ගෙන් නිතර දෙවේලේ අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඕක. අද වෙනකොට ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය තුළ පිරිමි ලකුණ විදිහට ත්‍රීවීල් අයියලා නොහොත් බහුතරයාගෙ කටවහරට අනුව එන ත්‍රීවීල්කාරයාත්, ගැහැනු ලකුණ විදිහට ගාමන්ට් අක්කලත් හඳුන්වනවා. ගිය සතියේ ත්‍රීවීල් අයියලා ගැන...

Read more
ගෝලීය බල අරගල ගිරය සහ ලංකාව

ගෝලීය බල අරගල ගිරය සහ ලංකාව

මීට සති දෙකකට පමණ පෙර ජපානයේ, හිරෝෂිමා හි පවත්වන ලද G 7 සමුළුව අවසානයේ දී ඉදිරිපත් කළ ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශනය ඉතා වැදගත් ය. ඇමෙරිකාව ප්‍රමුඛ බටහිර රටවල් අත්සන් කළ එම ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශනයෙන් කියවෙන හරය නම් ලෝකයේ සාමයට,ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට සහ ගෝලීය ආර්ථිකය ට ඇති ප්‍රබල තර්ජනය චීනය බවයි. G7 සමුළුව අවසානයේ දී බ්‍රිතාන්‍ය...

Read more