ආර්ය විනය නොතකන භික්ෂුව

ආර්ය විනය නොතකන භික්ෂුව

ශ්‍රී ලංකාව කියන්නෙ හරි අපූරු රටක්. මොකද මේකෙ කාලෙන් කාලෙට හරි අපූරු දේ සිද්ධ වෙනව. ඒක කාගේ හරි ඇජෙන්ඩා වලට එන රැලි කීවොත් හරියට ම හරි. ජාතිය බේරගන්න, ආගම බේරගන්න, සංස්කෘතිය බේරගන්න, ඉතිහාසේ සංරක්ෂණය කරන්න මේ විදිහට එක එක නාමකරණයන් එක්ක කාලෙන් කාලෙට කඩාපාත්වෙන මෙකී සිද්ධි එකකට එකක් කොහෙන් හෝ...

Read more
කෘතිම/ප්‍රතිකුල බුද්ධිය මීනිසා අභිබවා යයිද?

කෘතිම/ප්‍රතිකුල බුද්ධිය මීනිසා අභිබවා යයිද?

වසර ගණනාවක් පුරා නේක විධ අවධින් පසු කරමින් පැමිණි ගමන් මග පුරාවට විවිධාකාර වූ ජීවීන් සමුහයක් අතර ඉහළින්ම වැජඹීමට මිනිසාට නිරන්තරයෙන්ම හැකියාව ලැබුණේ මිනිසා සතු වූ බුද්ධිය නිසාමය. නමුත් අද වනවිට ඒ හා සමාන කෘතිම බුද්ධියක් මිනිසා විසින්ම නිපදවා ඇත. කෘතිම බුද්ධිය (AI) යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ ඇල්ගොරිතම සංයෝජනය තුළින් මිනිස්...

Read more