රුසියාව දශක ගණනාවක ජඩ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයෙන් පසු – කුමක්ද ඊලඟට?

රුසියාව දශක ගණනාවක ජඩ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයෙන් පසු – කුමක්ද ඊලඟට?

රුසියාවේ වර්තමාන මැතිවරණ ප්‍රචාරණය දශක ගණනාවකටම පැවැති අශික්කිතම මැතිවරණ ප්‍රචාරණය ලෙස නම් කර ඇත. ලිබරල් විපක්ෂ නායක ඇලෙක්සි නවාල්නිගේ ආධාරකරුවන් අන්තවාදීන් ලෙස කලින් ප්‍රකාශයට පත් කළ වල්දිමීර් පුටින් පාලනය දැන් සිය ප්‍රචාරක සහ පොලිස් යාන්තරණයේ පූර්ණ බලය කොමියුනිස්ට් පක්ෂයට එරෙහිව යොමු කර තිබේ. නායක ජෙනඩි සියුගනොව්ගේ කැමැත්තට එරෙහිව, රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ...

Read more
බලවත් ජාතීන් අතර සීතල යුද්ධය අහසින් මෙන්ම සාගර පතුලෙන්ද ඇවිලීමක පෙර නිමිති

බලවත් ජාතීන් අතර සීතල යුද්ධය අහසින් මෙන්ම සාගර පතුලෙන්ද ඇවිලීමක පෙර නිමිති

එක්සත් ජනපදය – ඔස්ට්‍රේලියාව – එක්සත් රාජධානිය (AUKUS ) ගිවිසුම = න්‍යෂ්ටික සබ්මැරීන – චීනය අ/සීරුවෙන් ඔස්ට්‍රේලියාව දැනට වසර කිහිපයක සිටම බලාපොරොත්තු ඇතිව සිටි න්‍යෂ්ටික බලයෙන් ක්‍රියාකරන සබ්මැරීන් ලබාගැනීමට ප්‍රංශය සමග අත්සන් කර තිබු ගිවිසුම අහෝසි කරමින් ඊටත් වඩා බලවත් න්‍යෂ්ටික බලයෙන් ක්‍රියාකරන සබ්මැරීන් ලබාගැනීමට හැකිවෙන පරිදි ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය...

Read more
September 11, the “war on terror” and the criminalization of American politics

September 11, the “war on terror” and the criminalization of American politics

Andre Damon – On Saturday, former US President George W. Bush gave the main address commemorating the September 11, 2001 terror attacks at a memorial in Shanksville, Pennsylvania. Flanked by former Vice President Dick Cheney and current Vice President Kamala Harris, Bush declared, “In the weeks and months following the...

Read more