ජනපතිගේ චන්ඩි ප්‍රකාශය ගැන පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ මාධ්‍ය හමුව

ජනපතිගේ චන්ඩි ප්‍රකාශය ගැන පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ මාධ්‍ය හමුව

නිතියානුකුල මැතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත්කර නැහැ. එනිසා චන්දය කල්දැමීමක් කියල දෙයක් සිද්ධවෙලා නැහැ. රනිල් නායකයා ලෙස සිටින එක්සත් ජාතික පක්ෂය නාම යෝජනා භාරදුන්නේ ඇයි ? ~ දමිත් ~

Read more
<strong>Elder homelessness: Why entitled children see their parents as a burden</strong>

Elder homelessness: Why entitled children see their parents as a burden

She quivered in the rain as it pelted down on the tin roof of the bus stop. Her hands tucked in between her dirtied skirt as she ignored the cries of her growling stomach. She turned on her hip, aching from the arthritis she could no longer afford to buy...

Read more
ඉන්ධන මිල සූත්‍රය හා විදුලි බිල වැඩිවීම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නිර්ණායකවලට අනුකූල ද ?

ඉන්ධන මිල සූත්‍රය හා විදුලි බිල වැඩිවීම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නිර්ණායකවලට අනුකූල ද ?

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල, නියෝජිත කාර්යාලය, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව. ඉන්ධන මිල සූත්‍රය හා විදුලි බිල වැඩිවීම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නිර්ණායකවලට අනුකූල ද ? ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පෙබරවාරි 15 දා සිට සාමාන්‍යයක් ලෙස විදුලි ගාස්තු වැඩි කිරීම පිටුපස ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් ලබාදී ඇති නිර්ණායක පසුබිම් වී ඇති බව වාර්තා වී...

Read more
අද දින ලංකාව පුරා රාජ්‍ය රොහල් තුල සෞඛ්‍ය සේවා ව්‍ර්‍ර්‍රර්තිය සමිති එකමුතුව වැඩවර්ජනය

අද දින ලංකාව පුරා රාජ්‍ය රොහල් තුල සෞඛ්‍ය සේවා ව්‍ර්‍ර්‍රර්තිය සමිති එකමුතුව වැඩවර්ජනය

හෙට දිනයෙදි ලන්කාව පුරා රාජ්‍ය රොහල් තුල සෞඛ්‍ය සේවා ව්‍ර්‍ර්‍රර්තිය සමිති එකමුතුව විසින් කරුනු 8ක් මුල් කර ගෙන උදැසන 08.00 සිට 12.00 පැය දක්වා වැඩවර්ජනයක් සහ උද්ගෝෂණයක් පැවැත්විය. එම කරුනු 08 පාහත පරිදි වේ ~ දනුෂ්ක ~

Read more