සුනිලා හා රනිලා

සුනිලා හා රනිලා

සුනිල් වනාහි සරුසාර කුඩා අපූරු වත්තක පැලක් අටවගෙන ජීවත් වෙන අමුතු ගනයේ දුප්පතෙකි. පරම්පරාවෙන් උරුම වූ සුනිල්ගේ වත්ත අහලින් පහලින් යන කෙනෙකුට උවත් “නිධානයක් වැනි යැයි” ඊරිසියා සහගත හැගීමක් ඇති කරේ නිරායාසයෙනි. එහි සරුසාර බව හැරුණුකොට ව්‍යාපාරික නගර කිහිපයක් දක්වා දිවෙන ප්‍රධාන මාර්ග රැසකට කේන්ද්‍රගත වන තැනක පිහිටි මේ ඉඩම්...

Read more