දුෂිත රෙජීමය නියතවම ප්‍රතිෂේප වෙන නිසාම – ඡන්දෙට නැති සල්ලි

දුෂිත රෙජීමය නියතවම ප්‍රතිෂේප වෙන නිසාම – ඡන්දෙට නැති සල්ලි

පළාත් පාලන මැතිවරණය හෙවත් පුංචි ඡන්දයට වියදම් කරන්නට මුදල් නැතැයි ආණ්ඩුව නැතිබැරිකම් කියන්නට පටන්ගෙන තිබේ. ඡන්දයට වියදම් කළොත් වී මිල දී ගන්නට මුදල් නැති වනු ඇතැයි වරෙක කියන්නට යෙදිණ. රටේ ප්‍රශ්න මැද පළාත් පාලන ආයතන නියෝජිතයන් 8000ක් සඳහා මුදල් වැය කිරීම සාධාරණ දැයි තවත් ඇමතිවරයෙක් අසයි. පළාත් පාලන මැතිවරණයට මුදල්...

Read more
රනිල් රාජපක්ෂ රජයේ අනීතික ක්‍රියාවන්ට එරෙහිව  නීතිවේදීන් විසින් සිදු කරන ලද උද්ඝෝෂණය

රනිල් රාජපක්ෂ රජයේ අනීතික ක්‍රියාවන්ට එරෙහිව නීතිවේදීන් විසින් සිදු කරන ලද උද්ඝෝෂණය

රනිල් රාජපක්ෂ රජයේ අනීතික ක්‍රියාවන්ට එරෙහිව අද දින අලුත් කඩේ උසාවිය ඉදිරිපිට නීතිවේදීන් විසින් සිදු කරන ලද උද්ඝෝෂණය

Read more
රට පුරා රෝහල් 80කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අද විරෝධතාවයක

රට පුරා රෝහල් 80කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අද විරෝධතාවයක

රට පුරා රෝහල් 80කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අද ජනවාරි 23දා දියත් කල, ඒකාබද්ධ සෞඛ්‍ය සේවක සංගමයේ විරෝධතාවය

Read more
අසාධාරණ ලෙස බදු පැනවීමට එරෙහිව ලංකා බැංකු සේවක සංගමය පාරට බසී.

අසාධාරණ ලෙස බදු පැනවීමට එරෙහිව ලංකා බැංකු සේවක සංගමය පාරට බසී.

ලංකා බැංකු සේවක සංගමයේ ලේකම් ධනංජය සිරිවර්ධන අද ඇරඹි වෘර්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය ගැන සඳහන් කරමින් කල සාකච්චාව.

Read more