ජනපතිගේ චන්ඩි ප්‍රකාශය ගැන පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ මාධ්‍ය හමුව

ජනපතිගේ චන්ඩි ප්‍රකාශය ගැන පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ මාධ්‍ය හමුව

185 views
0

නිතියානුකුල මැතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත්කර නැහැ. එනිසා චන්දය කල්දැමීමක් කියල දෙයක් සිද්ධවෙලා නැහැ. රනිල් නායකයා ලෙස සිටින එක්සත් ජාතික පක්ෂය නාම යෝජනා භාරදුන්නේ ඇයි ?

~ දමිත් ~

Your email address will not be published. Required fields are marked *