වත්මන් ඖෂධ මාෆියාව පිළිබඳව සෞඛ්‍යය වෘත්තියවේදීන්ගේ විද්වත් සංගමයේ සභාපති

වත්මන් ඖෂධ මාෆියාව පිළිබඳව සෞඛ්‍යය වෘත්තියවේදීන්ගේ විද්වත් සංගමයේ සභාපති

සෞඛ්‍ය සේවාව හදිසි අපදා තත්වයක. ආණ්ඩුව වුවමණාවෙන්ම නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවාව වලපල්ලට යවමින් ඉන්නසිටිනවා.ලියාපදිංචි නොකල ඖෂධ බාල ඖෂධ කියන්න හැකියාවක් කාගෙවත් කටවල් නෑ.80% ඉන්දියානු ඖෂධ ලියාපදිංචි නොකිරීම ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය සහ එහි ඒකාධිකාරය හදන විශේෂඥයින්ගේත් වරදක්සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා පිට පාරෙන් ඉන්දියාවනු ඖෂධ ගෙන්වලා රවී කුමුදේශ්, සභාපති සෞඛ්‍ය වෘත්තීයවේදීන්ගේ විද්වත් සංගමය ප්‍රකාශ කරයි.

Read more
13 සංශෝධනය, ජාතික අසමගිය හා සතුරු විරසකයට විසදුමක්‌ නොවේ

13 සංශෝධනය, ජාතික අසමගිය හා සතුරු විරසකයට විසදුමක්‌ නොවේ

නිදහස් දින සැමරුමට පෙර ජාතික ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් දෙන බවත් ඒ සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13වන සංශෝධනය මුළුමනින් බලාත්මක කරන බවත් ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර දැන් දින ගණනක් ගතවී තිබේ. රාජාසන කතාවේ දී ජනාධිපතිවරයා, 13 බලගැන්වීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතියක් ලබා ගනු ඇතැයි ද ඇතැමෙක් කීහ.  ඒ දෙකම සිදු වූයේ නැති වුව 13 පිළිබඳ...

Read more