කඩුවෙල නගරාධිපති මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කරමින් ජනතාවට අල්ලස් දීමට යයි!

කඩුවෙල නගරාධිපති මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කරමින් ජනතාවට අල්ලස් දීමට යයි!

කඩුවෙල නගරාධිපති මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කරමින් ජනතාවට අල්ලස් දීමට යයි! මෙය වහාම වළක්වන්න! මැතිවරණ කොමිසමට පෙත්සමක්! කඩුවෙල මහ නගර සභාවේ හෙට පැවත්වීමට නියමිත 59 වන මහා සභා සැසිය තුළින් නගරාධිපතිවරයා හා ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීන්ගේ සංවර්ධන යෝජනා 105 ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 1050 කට ආසන්න මුදලක් යෝජනා අනුමත කර ගැනීමට කටයුතු...

Read more
මිට සුළු මොහොතකට ප්‍රථම වසන්ත මුදලිගේ නිදොස්කොට නිදහස් කරන ලදී.

මිට සුළු මොහොතකට ප්‍රථම වසන්ත මුදලිගේ නිදොස්කොට නිදහස් කරන ලදී.

ත්‍රස්ත පනත යටතේ රදවාගෙන සිටි වසන්ත මුදලිගේ අලුත්කඩේ අංක 01 ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්තුමා විසින් මීට සුලු මොහොතකට පෙර නිදොස්කොට නිදහස් කරන තිබෙනවා. ත්‍රස්තවාදය වැලැක්වීමේ පනත යටතේ නඩු පැවරීමට තරම් සාක්ෂි ඔහුට එරෙහිව ඉදිරිපත් වී නොමැති නිසා අදාල චෝදනා වලින් නිදොස් කොට නිදහස් කරන ලෙස අද(31) නඩුව කැඳවූ අවස්ථාවේදී මහේස්ත්‍රාත්තුමා විසින් නියෝග කර තිබෙනවා...

Read more