අලියයි පොහොට්ටුවයි එකට කැන්වසින්

අලියයි පොහොට්ටුවයි එකට කැන්වසින්

දේශපාලනයේදී ස්ථිර සතුරන් හෝ මිතුරන් නොමැති බව සනාත කරමින් මෙවරත් පළාත් පාලන ආයතන 340 ක් සඳහා මන්ත්‍රී වරුන් පත් කර ගැනීමට මැතිවරණයට එක්ව තරඟ කරන්නට 2023.01.10. දින පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය තීරණය කරන ලදී, මාතෘකාවට අනුව මේ පක්ෂ දේශපාලනය වෙනුවෙන් ඇති උන වෛරී සිතුවිලි නිසා ජීවිතයෙන් ...

Read more