රිකිල්ලගස්කඩ මූලික රෝහලේ වෛද්‍යවරුන් ,හෙදියන්, කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය රජයේ බදු පණතට එරෙහිව විරෝධතාවයක්…

රිකිල්ලගස්කඩ මූලික රෝහලේ වෛද්‍යවරුන් ,හෙදියන්, කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය රජයේ බදු පණතට එරෙහිව විරෝධතාවයක්…

2023.03.01.දින පැය 1225 ට රිකිල්ලගස්කඩ මූලික රෝහලේ වෛද්‍යවරුන් ,හෙදියන්, කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු සෙසු සේවකයින් 50  ක් පමණ එක්ව රජයේ බදු පණතට එරෙහිව විරෝධතාවයක්  ආරම්භ කරන ලදි. විරෝධතාවයේ නියැලි පිරිස රිකිල්ලගස්කඩ හේවාහැට මාර්ගය ඔස්සේ විරෝධතා පුවරු ප්‍රදර්ශණය කරමින්  ගමන් කර  පැය 12 40 ට රෝහලේ පිටුපස දොරටුවෙන් රෝහල තුළට පිවිස...

Read more
ගුරු විදුහල්පතිවරුන් විරෝධතාවක – තෙලිජ්ජවිල

ගුරු විදුහල්පතිවරුන් විරෝධතාවක – තෙලිජ්ජවිල

අනීතික මර්ධනය, අසාධාරණය බදු ප්‍රතිපත්තිය, විශ්‍රාම වැටුප් අහෝසි කොට දායකත්ව විශ්‍රාම වැටුපකට යෑම, දරාගත නොහැකි ජීවන බර, පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීම, විදුලි බිල දරාගත නොහැකි තත්වයක් ඇතිබව පවසමින් ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති සංධානය අද පස්වරුවේ විරෝධතාවක් මාතර තෙලිජ්ජවිල රාජකීය විද්‍යාලය අසලදී පැවැත්විණි.ඒ සදහා තෙලිජ්ජවිල මධ්‍ය විද්‍යාලයේ හා රාජකීය විද්‍යාලයේ ගුරුවිදුහල්පතිවරුන්...

Read more
අද දිවයින පුරා උද්ගෝෂණ…

අද දිවයින පුරා උද්ගෝෂණ…

ජාතික රෝහල අසල රජයේ මුද්‍රණාලය අසල වරාය අධිකාරිය අසල ~ දනුෂ්ක ~

Read more
ලංකා බැංකු සේවක සංගමය විසින් මේ වන ව්ට දිවයින පුරා සිදුකරනු ලබන විරෝධතා

ලංකා බැංකු සේවක සංගමය විසින් මේ වන ව්ට දිවයින පුරා සිදුකරනු ලබන විරෝධතා

ලංකා බැංකු සේවක සංගමය විසින් මේ වන ව්ට කුරුණැගල සිදුකරන විරෝධතාවය ලංකා බැංකු සේවක සංගමය විසින් මේ වන ව්ට මාතර සිදුකරන විරෝධතාවය ~ දමිත් ~

Read more