නිදහස් උත්සවය සමරන්න නිදහසක් තියෙනවද?

නිදහස් උත්සවය සමරන්න නිදහසක් තියෙනවද?

මරදානේ එල්පින්ස්ටන් රගහල ඉදිරිපිට සත්‍යග්‍රහය අද සවස 3 සිට හෙට සවස 3දක්වා අපට “නිදහස සමරන්න නිදහසක් තියෙනවද” යන මැයින් පවත්වනවා.

Read more
සෞඛ්‍ය ඇමති රට යන්න හදන්නේ බෙහෙත් ගේන්නද, කොමිස් ගන්නද?

සෞඛ්‍ය ඇමති රට යන්න හදන්නේ බෙහෙත් ගේන්නද, කොමිස් ගන්නද?

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සාමාන්‍ය මිලදී ගැනීම් හිතාමතාම මගහරිනවා. ඖෂධ ඇතුලු සෞඛ්‍ය සැපයුම් ගිඟය, ආර්ථික අර්බුධයේ ගැටළුවකට වඩා ජාවාරම් වුවමණාව නිසා සිදුවන්නක්. සෞඛ්‍ය සැපයුම් සදහා සිදු කල වියදම ගණනය කිරීමේදී, ආර්ථික අර්බුධයට පෙර පැවති මුදලටත් වඩා විශාල ප්‍රමාණයක් වියදම් කරලා තිබෙනවා. AIIB බැංකුව, ADB බැංකුව, ලෝක බැංකුව, වගේ ආයතන ගණනාවකින් වෙනදාටත් වඩා...

Read more
රජය IMF එකත් එක්ක එකතුවෙලා රටේ විද්වතුන් රටහැර යන තෙක් ලංකාවට දුම් ගනහවා

රජය IMF එකත් එක්ක එකතුවෙලා රටේ විද්වතුන් රටහැර යන තෙක් ලංකාවට දුම් ගනහවා

මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ ආචාර්‍යය සංගමයේ සභාපති ආචාර්‍යය කමල් වාසල ප්‍රකාශ කරන පරිදි,මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ සියලුම ආචාර්යය වරු සති කිහිපයක් තිස්සේ රටපුරා පවතින මෙම උද්ගෝෂණයන්ට සහභාගී වෙනවා.අධ්‍යාපනයට තියෙන අනතුර, සෞඛ්‍ය සේවයට බලපෑ ඇති අනතුර හා අපගේ වුර්තිය සමිති සාමාජිකයින්ට පවතින අනතුරු වෙනුවෙන් හඬක් නගන්න තමයි මේ උද්ගෝෂණය කරන්නේ. රජය ඇහුන්කන් දෙනකම්...

Read more