බුද්ධ ධර්මය ආරක්ෂා කල හැකිද,  යුතුද ?

බුද්ධ ධර්මය ආරක්ෂා කල හැකිද,  යුතුද ?

දිනෙන් දින තියුණු වෙන ඡන්ද උණුසුම සමගම ආගම ධර්මය කෙරෙහී ඇතිවෙන උනන්දුවද වැඩිවෙමින් පවතින බව පසුගිය සති කිහිපය තුල සිදුවූ සිද්ධීන් තුලින් පෙනී යයි. මින් වඩා අවධානය ලැබුවේ දළඳාවට විවිධ අර්ථකථන ලබාදීමත්, පාස්කු ප්‍රහාරයේ වගකිවයුත්තන්ට නීති මගින් දඬුවම් ලබාදීමත්ය. මේ අතර නිර් ආගමිකයයි කියා ගන්නා පිරිස් විසින් විශේෂයෙන්ම බුදු දහම...

Read more
නීතියේ හෘද සාක්ෂිය තවමත් ස්පන්දනය වෙමින් පවතී

නීතියේ හෘද සාක්ෂිය තවමත් ස්පන්දනය වෙමින් පවතී

වසර තුනක් පුරාවට පැවතුන නඩු කටයුතු වල සන්ධිස්ථානයක් සනිහිටුහන් කරමින් මුලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් දොළහක් සම්බන්ධයෙන්  ගොනුකර තිබු පාස්කු ඉරු දින බෝමබ් පිපිරීමේ සිද්ධියේ වින්දිතයන්ට වන්දි ලබා දෙන මෙන් පෙත්සම් වලින් නම් කල විත්ති කරුවන්ට 12 ජනවාරී 2023, එනම් ඊයේ ශේෂ්ඨාධිකරණය නඩු තීන්දුවක් ලබා දෙන ලදී. මේ නඩු තීන්දුව ඉතිහාසගත වන්නේ...

Read more