සිංහයා, වෘකයා සහ නරියා

කවදත් රජෙක් යයි කියාගත්, සිංහයෙකු වයසට ගොස්, හොඳටම ඔත්පලව තම සිහලෙනේ වැටී උන්නා. සිංහයා කොයිතරම්  ලෙඩ වුනාද කියතොත්, රාජපාක්ෂිකවූ බොහොමයක් සත්තු – විශේෂයෙන්ම අනුන්ගේ මස් මාංශ වලින් පෝෂණය වන සත්තු, දොළ පිදෙනිද රැගෙන දිනපතා රජාව බැහැදකින්න ගියා. දිනක් බොහෝ තරාතිරම් වල සතුන් එක්රැස්වී, හැමෝම එකතුව, තම රාජපාක්ෂික භාවය, ක්‍රමයෙන් වැහැරී...

Read more