දෙන්නාම එකවලේ

දෙන්නාම එකවලේ

දිනක් මුල්ලා නස්රුදින් ( ක්‍රි.ව 1208 -1285) කෙටි පාරකින් ගෙදරයාමට සිතා, මිනී කනත්තක් මැදින් වැටී තිබු පාරකින් යමින් සිටියා. ඒ අතර මහත් හරසරින් මළ සිරුරක් භූමිදානය කර කනත්තේ මිනීවල ළඟ රැදී සිටි පිරිසක් මෙසේ කියනු නස්රුදීන්ට ඇසුනා. “අද නම් අපට ඉතාමත් ශෝකජනක දවසක් – අප අද මේ පොලවට පස් කලේ...

Read more
කෝවිඩ් වැලඳුණු කෝෂිලා හංසමාලිට ප්‍රතිකාර කිරීමත් ප්‍රමාද කරලා!

කෝවිඩ් වැලඳුණු කෝෂිලා හංසමාලිට ප්‍රතිකාර කිරීමත් ප්‍රමාද කරලා!

කෝෂිලා හංසමාලි ඇතුළු පස්දෙනා අරගල කළේ රටේ නිදහස් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන්. අධ්‍යාපනය පෞද්ගලිකරණය කරන්න, අධ්‍යාපනය මිලිටරීකරණය කරන්න ගෙනාපු අනපනත්වලට විරුද්ධව මේගොල්ලෝ අරගල කරේ. නිදහස් අධ්‍යපනය කියන්නේ රටේ ජනතාව ලබපු පොදු ජයග්‍රහණයක් ලෙස සළකන දෙයක්. පහළ පන්තික මිනිස්සු තමන්ගේ අවසන් බලාපොරොත්තුව තියලා තියෙන්නේ නිදහස් අධ්‍යාපන අයිතිය සම්බන්ධ. ඒ නිසයි නිදහස් අධ්‍යාපනය විනාශ...

Read more
Human rights situation in Sri Lanka

Human rights situation in Sri Lanka

48th session of the Human Rights CouncilStatement by Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights Geneva, 13 September 2021  Distinguished President, Excellencies, I am pleased to update the Human Rights Council on Sri Lanka and the trends and issues identified in my last report.  I acknowledge the inputs sent by...

Read more