ත්‍රස්තවාදය වැළක්වීමේ පනත අවභාවිතා කරමින් අයුතු ලෙස කෙරෙන නඩු පැවරීම් සම්බන්ධව වසන්ත මුදලිගේ විසින් කරන ලද පැමිණිල්ල.

ත්‍රස්තවාදය වැළක්වීමේ පනත අවභාවිතා කරමින් අයුතු ලෙස කෙරෙන නඩු පැවරීම් සම්බන්ධව වසන්ත මුදලිගේ විසින් කරන ලද පැමිණිල්ල.

දින 167 ක් ත්‍රස්තවාදය වැලක්විමෙ පනත යටතේ රදවාගෙන සිටි වසන්ත මුදලිගෙ රදවා ගෙන සිටි කාලය තුල පොලිස් නිලධාරීන් සිදුකරන ලද තර්ජනය කිරිම් ,පැහැරගෙන ගොස් අනීතිකව විවිධ ස්ථානයන්හි රදවා තබා ගැනිම සහා බොරු ශාක්ශි ලබා දිම සම්බන්ධව අදාළ නිලධාරීන්ට එරේහිව පැමිනිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.

Read more
හිරේ යන්න ඔබත් එන්න

හිරේ යන්න ඔබත් එන්න

අරගලයේ සිත්තරා “සුජිත් රත්නායක” ගේ දෘශ්‍ය කලා ප්‍රතිප්‍රහාර

Read more
පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති වලට ගෙවිය යුතු මුදල් නොගෙවීම සම්බන්ධව විරෝධතාවය

පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති වලට ගෙවිය යුතු මුදල් නොගෙවීම සම්බන්ධව විරෝධතාවය

අද උදෑසන කොල්ලුපිටිය මල්පාරේ පිහිටි බල ශක්ති අමාත්‍යංශය ඉදිරිපිට කුඩා පරිමාණ ජලවිදුලි බල සංවර්ධකයන් ගේ සංගමයේ සභාපති තුසිත පීරිස් යන අයගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති වලට ගෙවිය යුතු මුදල් නොගෙවීම සම්බන්ධව විරෝධතාවයක්  පැවතුනා.

Read more