ත්‍රස්ත පනත වහා අහෝසි කරනු! යන මැයින් මහජන කතිකාව

ත්‍රස්ත පනත වහා අහෝසි කරනු! යන මැයින් මහජන කතිකාව

20 views
0

අන්තර් විශ්වවිදයාලය බලමන්ඩය විසින් 2023/02/19 වන දින කොලබ ජාතික පුස්තකාල ශවනාගාරයෙදි උදැසන 1100 ට ආරම්භ කර.පැමිනි සිටි අය වසන්ත මුදලිගෙ,සිරිධම්ම හිමි,ජොසප් ස්ටාලින් ,විදර්ශන කන්නන්ගර සහා 30 පමන පිරිසක් සහාබගි වුනා.

~ දනුෂ්ක ~

Your email address will not be published. Required fields are marked *