රටම අඳුරු කළ කලු ජනවාරි සැමරුම

රටම අඳුරු කළ කලු ජනවාරි සැමරුම

103 views
0

ඊයේ කොළඹ මහාදේවී උද්‍යානය අසලදී පැවැත්වුණු අතුරුදහන්වූ සහ දැමූ මාධ්‍යවේදීන් සැමරුම.

Your email address will not be published. Required fields are marked *