4 සරනාගතවූ ද්‍රවිඩ ජනතාවට නිදහස ලැබේ..? සරණාගත කඳවුරු වල වසර කිහිපයක් කොටුව සිටි ශ්‍රී ලංකික ද්‍රවිඩ ජනතාව තම තමන්ගේ ගම රටවල් බලා නිදහස් කර හැරීමට මයිත්‍රී රජය තීරණය කිරීමත් සමගම ජාත්‍යන්තර…
3 නව අග්ර විනිශ්චයකාරවරයා ඉතිහාස ගතවීමට නියමිතයි. විශ්රාම ගැනීමට තීරණය කොට ඇති ශිරානි බණ්ඩාරනායක අග විනුසුරියගේ පුරප්පාඩුව සඳහා ජේෂ්ඨ විනිශ්චයකාර කනකසබපති ශ්රීපවන් නව අග්ර විනිශ්චයකාර වරයා…
my3 පාරිභෝගිකයින් සඳහා වූ අයවැය ප්රකාශය. රජය විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද අතුරු අයවැය මගින් පාරිභෝගික භාණ්ඩ සඳහා රජය විසින් අය කරනු ලබන බද්ද කපා හරින ලදී. මේ හේතුවෙන් ශ්රී ලංකා රජයට රුපියල්…
6 උතුරේ ඉඩම් යලි එහි උරුමක්කාරයිනට? ජනාධිපති මයිත්රීපාල සිරිසේන විසින් වසර 26ක් තිස්සේ උතුරේ සිදුවුයේ යයි ප්රකාශ කරන මිනිස් අයිතිවාසිකම් උල්ලංගණය කිරීමේ සිදුවීම් සොයා බැලීමට…
1 ශ්රී ලංකාවට පැමිණි පකිස්තාන් සරණාගතයින්. පකිස්තානයෙන් ඉවත්වී යන අහ්මදී මුස්ලිම් ජාතිකයින් විශාල වශයෙන් ඉන්දියාවේ සරණාගත තත්වය ඉල්ලා වසර ගණනාවක් ඉන්දියාවට ගලා ආවේය. දැන් ඔවුන් ශ්රී…
3 ශිරානි බණ්ඩාරනායක යලි පත් කෙරේ. නව ජනාධිපති මයිත්රීපාල සිරිසේන විසින් පසුගිය රාජපක්ෂ රජය විසින් පහ කරනු ලැබූ අග්ර විනිශ්චයකාර ශිරානි බණ්ඩාරනායක යලි එම තත්වයේ පත් කිරීමට තීරණය…
2 හෙරොයින් ටොන් එකක් ගෙනා දුමින්ද සිල්වා. ශ්රී ලංකාවට ගෙන එනු ලැබූ විදානලාගේ සමන්ත කුමාර නොහොත් වෙලේ සුදා ගේ ප්රකාශයකට අනුව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී දුමින්ද සිල්වා 2012 සිට මේ දක්වා ශ්රී…
mahinda1 කවදා හරි ඇත්ත එලි වේවි – මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ තමනට සියලුම මාධ්ය මගින් එල්ල කරනු ලබන පහර දීම් මගින් ජනතාව නොමග හැරීමට තැත්කරනු ලබන බව ප්රකාශ කරයි. ශ්රී ලංකාවේ…
2 අනිවාර්ය යුධ පුහුණුව ඉවත් කෙරේ. රාජපක්ෂ රජය විසින් ස්ථාපිත කරනු ලැබූ විශ්ව විද්‍යාල සිසුනට සහ පාසල් ගුරුවරුනට අනිවාර්ය කර තිබු සති තුනක යුධ හමුදා පුහුණුව නව රජය විසින් මුළු…
ali හංසයාද? අලියද? නව ජනපතිගේ පොරොන්දු ප්‍රකාශයේ සඳහන් වූ පරිදි ළඟදීම පැවැත්වීමට නියමිත මහා චන්දයට තමන් සහභාගී වන්නේ කුමන සංකේතයක් යටතේ ද යන්න පිලිබඳ එක්සත් ජාතික…
1 2 3 62
1
බහුතර ජනතාවගේ කැමැත්ත ඉටුවේ – කැසිනෝ තහනම්. ශ්‍රී ලංකාවේ නව රජය විසින් රාජපක්ෂ රජය විසින් පැකර් සමාගමට සහ තවත් ව්‍යාපාර දෙකකට ශ්‍රී ලංකාවේ කැසිනෝ ඉදිකිරීමට ලබාදුන් බදු සහන ඉවත් කිරීමත්,…
4
සරනාගතවූ ද්‍රවිඩ ජනතාවට නිදහස ලැබේ..? සරණාගත කඳවුරු වල වසර කිහිපයක් කොටුව සිටි ශ්‍රී ලංකික ද්‍රවිඩ ජනතාව තම තමන්ගේ ගම රටවල් බලා නිදහස් කර හැරීමට මයිත්‍රී රජය තීරණය කිරීමත් සමගම ජාත්‍යන්තර…
3
නව අග්ර විනිශ්චයකාරවරයා ඉතිහාස ගතවීමට නියමිතයි. විශ්රාම ගැනීමට තීරණය කොට ඇති ශිරානි බණ්ඩාරනායක අග විනුසුරියගේ පුරප්පාඩුව සඳහා ජේෂ්ඨ විනිශ්චයකාර කනකසබපති ශ්රීපවන් නව අග්ර විනිශ්චයකාර වරයා…
my3
පාරිභෝගිකයින් සඳහා වූ අයවැය ප්රකාශය. රජය විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද අතුරු අයවැය මගින් පාරිභෝගික භාණ්ඩ සඳහා රජය විසින් අය කරනු ලබන බද්ද කපා හරින ලදී. මේ හේතුවෙන් ශ්රී ලංකා රජයට රුපියල්…
6
උතුරේ ඉඩම් යලි එහි උරුමක්කාරයිනට? ජනාධිපති මයිත්රීපාල සිරිසේන විසින් වසර 26ක් තිස්සේ උතුරේ සිදුවුයේ යයි ප්රකාශ කරන මිනිස් අයිතිවාසිකම් උල්ලංගණය කිරීමේ සිදුවීම් සොයා බැලීමට…
5
පැකර් ගේ ක්රවුන් කැසිනෝ සිහිනය දියවේද? ශ්රී ලංකා නව අගමැති රනිල් වික්රමසිංහ ප්රකාශ කල පරිදි කැසිනෝ සඳහා රාජපක්ෂ රජය පනවා තිබු බදු සහන වහාම ක්රියාත්මක වෙන පරිදි ඉවත් කරන ලදී. මේ අතර ශ්රී…